Wow Raiden, you’re really killin it on this future shit. Good job idiot.