YEAH YEAH YEAH MOTHERFUCKING DANGANRONPA IN YOUR FACE.